Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością informujemy, że Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego został po raz kolejny zaindeksowany na liście czasopism naukowych. Wartość wskaźnika ICV wynosi obecnie 49,8.
Gratulujemy redakcji!

Poniżej fragment oficjalnego powiadomienia, o szczegółach można się dowiedzieć korzystając z podanych adresów internetowych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że czasopismo Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (ISSN: 2080-4164, 2300-8326) zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Od tego momentu Redakcja i Wydawca mogą posługiwać się tą informacją w kontaktach z otoczeniem naukowym i akademickim.
Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016.

ICV 2016 = 49.8
Wyznaczona ocena ICV za rok 2016 jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2016 oraz w Paszporcie czasopisma, w bazie ICI World of Journals.

Z poważaniem,
Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com