Serdecznie zapraszam na spotkanie członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, które odbędzie się we czwartek 19 października br. o godz. 17.30 w Sali nr 313 Katedry Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI nr 3 A (3 piętro).

W programie spotkania m.in. przewidziano:

1. Referat Pana dr hab. Anny Cedro, prof. US (nasz nowy Członek) pt.: „Dendrochronologia jarzębu brekinii Sorbus torminalis w Polsce”

2. Sprawy różne, nasze interwencje, wolne wnioski

​​Z pozdrowieniami
Marcin Kubus
Przewodniczący Oddziału
Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego