Popieramy postulaty uczestników „Warszawskiego Marszu dla Puszczy Białowieskiej” dotyczące zaprzestania wycinki drzew w puszczy i ustanowienia parku narodowego na całym jej obszarze.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego