Kolejny konkurs Wiadomości PTD rozstrzygnięty

Konkurs z 3 zeszytu Wiadomości PTD wygrała znowu Pani Milena Suchodolska (redaktor nie wie już, jak ją pokonać!). Zdjęcia przedstawiały męskie i żeńskie kwiaty Wollemia nobilis W. G. Jones

Jakub Dolatowski