Najnowszy numer Rocznika PTD

Ukazał się kolejny, 60-ty zeszyt Rocznika PTD; pełne teksty – w zakładce Wydawnictwa PTD
lx_rocznik_ptd
LX Rocznik PTD