Poniżej tekst listu wysłanego przez zarząd PTD do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej,
Beaty Szydło

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wyraża najgłębsze zaniepokojenie doniesieniami o zamiarze prowadzenia w Puszczy Białowieskiej cięć sanitarnych na ogromną skalę.
Puszcza Białowieska nie jest w całości lasem gospodarczym, plantacją, źródłem drewna i dochodów. Jest czymś, niezwykłym w skali Europy i świata – ostatnim, jedynym na niżu europejskim lasem pierwotnym, któremu należy się bezwzględna ochrona, dbałość i cześć. Wiedzieli o tym i ze wszystkich sił walczyli o jej trwanie, wbrew zagrożeniom podobnym jak te, które pojawiają się dzisiaj, uczeni polscy tej miary, co profesorowie Władysław Szafer i Józef Paczoski.
Stosunek do Puszczy Białowieskiej określa charakter naszego podejścia do dziedzictwa narodowej kultury i natury, jest probierzem obecności w sferze najgłębszych wartości duchowych ludzkości.
Przyszłym pokoleniom zostawmy raczej powiększony obszar Puszczy Białowieskiej pod ochroną, niż spowodujmy jej wykreślenie z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo właśnie do tego może doprowadzić nadmierna wycinka drzew w obszarach, w których zadeklarowaliśmy, że jej nie będzie.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Prezes PTD dr hab. Jacek Borowski