Okładka Rocznika PTD nr 63Od redakcji Rocznika PTD:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam na lata 2015-2016, w miejsce 1 punktu: SIEDEM punktów.
2. Redaktor gorąco prosi nadsyłających teksty do Rocznika o ścisłe wypełnianie wymogów, zawartych we Wskazówkach dla autorów, drukowanych w każdym zeszycie naszego pisma i dostępnych na stronie internetowej.