Natolin12 czerwca fitosocjolog z Katedry Ochrony ŚŒrodowiska warszawskiej SGGW, dr Piotr Sikorski, pokaże nam wspaniały las w wielkim mieśœcie – Park w Natolinie w Warszawie. Zbieramy się o 17, przed wejśœciem do parku, przy ul. Nowoursynowskiej 84.