odmiany-debow13 lipca uczymy się, w najlepszym ku temu miejscu – w Pęchcinie, odmian dębów.