Spotkanie różane 12 IIJuż w lutym odbędą się wykłady połączone ze spotkaniem założycielskim nowej sekcji PTD zajmującej się tematyką rodzaju Rosa. Serdecznie zapraszamy naszych członków jak również miłośników róż! Szczegóły na plakacie.

FitoremediacjaSerdecznie zapraszamy na styczniowy wykład „Drzewa i krzewy w fitoremediacji powietrza” profesora, doktora habilitowanego Stanisława Gawrońskiego z Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Szczegóły na plakacie.

Okładka Rocznika PTD nr 63Od redakcji Rocznika PTD:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam na lata 2015-2016, w miejsce 1 punktu: SIEDEM punktów.
2. Redaktor gorąco prosi nadsyłających teksty do Rocznika o ścisłe wypełnianie wymogów, zawartych we Wskazówkach dla autorów, drukowanych w każdym zeszycie naszego pisma i dostępnych na stronie internetowej.

choinka PTDSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego!
Niech nowo narodzony Chrystus przynosi do Waszych serc i domów wzajemną miłość, radość i siłę!

Z okazji Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dendrologom i miłośnikom drzew, aby nie zabrakło nam ciepła, bezpieczeństwa i piękna wokół nas, a nadchodzący rok 2016 był, przez każdego z nas, uznany za udany i szczęśliwy!

Zarząd PTD

Spotkanie Świąteczne 2015W najbliższy piątek, 18 grudnia o godzinie 18.00, serdecznie zapraszamy naszych Członków i Sympatyków na wieczór wspomnień PTD połączony ze spotkaniem wigilijnym.

Anglia - wspomnienia z wycieczki PTD18 grudnia o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie, na którym uczestnicy kwietniowej wycieczki PTD do Anglii, jaka odbyła się w kwietniu tego roku, opowiedzą o swoich spostrzeżeniach, wrażeniach i doświadczeniach. Spotkanie rozpocznie referat pani dr inż. Beaty Fortuny-Antoszkiewicz oraz dr. inż. Jana Łukaszkiewicza, pracowników Katedry Architektury Krajobrazu SGGW – „Formy, funkcje i wzorce kształtowania zadrzewień w krajobrazie południowej Anglii”. Szczegóły na plakacie.

Po spotkaniu poświęconemu wycieczce odbędzie się również spotkanie wigilijne. Serdecznie zapraszamy!